Pri odločanju o višini odškodnine se upošteva tudi ravnanje upravičenca ob dejanju in po njem, ter njegov prispevek k nastanku in obsegu škode.