Prosilec (žrtev, njeni svojci oziroma oseba, ki je plačala pogrebne stroške) je upravičen do odškodnine, če so izpolnjeni formalni in materialni pogoji, ki jih določa zakon.